header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 60 LAT IZBY WYTRZEŹWIEŃ

 Podziękowania za bardzo dobrą współpracę, a także za „zaangażowanie w pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym” otrzymaliśmy w piątek, 28 czerwca od Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Centrum, które rozpoczęło swoją działalność jako Izba Wytrzeźwień, obchodzi właśnie 60. rocznicę powstania. Przeszło ono długą drogę od roku 1959, kiedy zadaniem Izby była jedynie opieka nad osobami „które są w stanie nietrzeźwości, a swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym” albo „znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu”. Obecnie Centrum jest koordynatorem miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Do jego zadań należy m.in. specjalistyczna pomoc psychologów czy terapeutów uzależnień, a także pomoc prawna. W jego ramach funkcjonują anonimowe grupy samopomocowe, punkt konsultacyjny oraz całodobowy telefon zaufania.

My również dziękujemy za współpracę i składamy najlepsze życzenia z okazji jubileuszu.

 
Font Resize