- KPR - http://kpr.med.pl -

DUŻY SUKCES NA UKRAINIE

Zespoły Krakowskiego Pogotowia Ratunkowe zajęły drugie i trzecie miejsce na II Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym w Krzemieńcu na Ukrainie.

Drugie miejsce zajął zespół w składzie: Marek Brzostowicz, Rafał Butryn i Kamil Miodek, a na trzecim stopniu podium stanęli: Mariusz Andrzejczak, Tomasz Scelina i Tomasz Turcza.

W zawodach uczestniczyło 20 zespołów z Ukrainy i z zagranicy. Drużyny musiały zmierzyć się z dziewięcioma zadaniami, w tym z jednym zdarzeniem masowym, podczas którego ratownicy pomagali grupie turystów, w którą wjechał quad. Organizatorzy zaaranżowali także wypadek samochodowy, w którym ciężko ranny został ojciec, wiozący do szpitala chore dziecko. Ratownicy musieli też poradzić sobie z awanturą domową, podczas której doszło do strzelaniny, a także ćwiczyli postępowanie z pacjentem w hipotermii.

Ukraina już po raz drugi zorganizowała międzynarodowe zimowe zawody w ratownictwie medycznym. Na pierwszych mistrzostwach, w ubiegłym roku, zespół Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego również zajął drugie miejsce.

krzemieniec