header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szkolenia dla profesjonalistów – kalendarium

ODWOŁUJĘ SIĘ  WARSZTATY

„Dokumentacja medyczna” mające się odbyć 04 lipca 2017 roku


UWAGA  ZMIANA GODZIN WARSZTATÓW

Szkoła Ratownictwa Medycznego uprzejmie informuje, iż ulegają zmianie godziny warsztatów „Dokumentacja medyczna” które odbędą się w dniach:

27 kwietnia 2017 roku,

30 maja 2017 roku,

26 czerwca 2017 roku,

04 lipca 2017 roku

29 września 2017 roku

28 listopada 2017 roku

oraz

29 grudnia 2017 roku

 każdorazowo odbędą się w godzinach od 1000 do 1400

 

pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

 

ODWOŁANIE WARSZTATÓW

ODWOŁUJE SIĘ WARSZTATY  z dnia 09.05.2017 r. “Resuscytacja noworodka”


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu

9 maja 2017 roku,

 w godzinach od 900 do 1500

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14
w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się warsztaty

„Resuscytacja noworodka”

Cena:

 • dla pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – 40,00 zł (w tym 23% VAT)
 • dla pracowników „kontraktowych” i z poza KPR – 80,00 zł (w tym 23% VAT).

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie (czynna od 730do 1400) lub na konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.

Każdy uczestnik uzyska 8 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty oraz osobisty udział
w warsztatach.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach powinna być zgłoszona
w formie pisemnej (e-mail na adres
sekretariat@kpr.med.pl lub fax-em 12 42 44 300) minimum na 3 dni przed planowanym terminem warsztatów. Brak informacji w tym zakresie w zastrzeżonym terminie
i formie, jak również nieobecność nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty pełnej ceny za warsztaty.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

Zapraszamy do uczestnictwa!


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach

13 lipca 2017 roku,

11 września 2017 roku,

30 października 2017 roku

oraz

18 grudnia 2017 roku

każdorazowo w godzinach od 1430 do 1900

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się warsztaty

„Konikopunkcja”.

Cena:

 • dla pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – 30,00 zł (w tym 23% VAT)
 • dla pracowników „kontraktowych” i z poza KPR – 60,00 zł (w tym 23% VAT).

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie (czynna od 730do 1400) lub na konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.

Każdy uczestnik uzyska 6 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty oraz osobisty udział
w warsztatach.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

 Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach powinna być zgłoszona
w formie pisemnej (e-mail na adres
sekretariat@kpr.med.pl lub fax-em 12 42 44 300) minimum na 3 dni przed planowanym terminem warsztatów. Brak informacji w tym zakresie w zastrzeżonym terminie
i formie, jak również nieobecność nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty pełnej ceny za warsztaty.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

 Zapraszamy do uczestnictwa!


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach
7 lipca 2017 roku,

6 września 2017 roku

oraz

28 grudnia 2017 roku

każdorazowo w godzinach od 1430 do 1900

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się seminaria

„Sytuacje szczególne i NZK”

Cena:

 • dla pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – 30,00 zł (w tym 23% VAT)
 • dla pracowników „kontraktowych” i z poza KPR – 60,00 zł (w tym 23% VAT).

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie (czynna od 730do 1400) lub na konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.

Każdy uczestnik uzyska 6 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty oraz osobisty udział
w seminarium.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

 Rezygnacja z uczestnictwa w seminarium powinna być zgłoszona
w formie pisemnej (e-mail na adres
sekretariat@kpr.med.pl lub fax-em 12 42 44 300) minimum na 3 dni przed planowanym terminem seminarium. Brak informacji w tym zakresie w zastrzeżonym terminie i formie, jak również nieobecność nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty pełnej ceny za seminarium.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seminarium w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

 Zapraszamy do uczestnictwa!


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach

6 czerwca 2017 roku

oraz

19 grudnia 2017 roku

 każdorazowo w godzinach od 1430 do 1900

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się seminaria

„Farmakoterapia”

Cena:

 • dla pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – 30,00 zł (w tym 23% VAT)
 • dla pracowników „kontraktowych” i z poza KPR – 60,00 zł (w tym 23% VAT).

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie (czynna od 730do 1400) lub na konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.

Każdy uczestnik uzyska 6 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty oraz osobisty udział
w seminarium.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

 Rezygnacja z uczestnictwa w seminarium powinna być zgłoszona
w formie pisemnej (e-mail na adres
sekretariat@kpr.med.pl lub fax-em 12 42 44 300) minimum na 3 dni przed planowanym terminem seminarium. Brak informacji w tym zakresie w zastrzeżonym terminie i formie, jak również nieobecność nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty pełnej ceny za seminarium.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania seminarium w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

 Zapraszamy do uczestnictwa!


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach

26 kwietnia 2017 roku,

17 maja 2017 roku,

7 czerwca 2017 roku,

17 lipca 2017 roku

oraz

30 sierpnia 2017 roku

 każdorazowo w godzinach od 1300 do 1730

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się

BEZPŁATNE SEMINARIA z psychologiem.

Każdy uczestnik uzyska 6 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest osobisty udział w seminarium.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

 Rezygnacja z uczestnictwa w seminarium powinna być zgłoszona
w formie pisemnej (e-mail na adres
sekretariat@kpr.med.pl lub fax-em 12 42 44 300) minimum na 3 dni przed planowanym terminem seminarium.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

Zapraszamy do uczestnictwa!


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach

12 maja 2017 roku,

19 maja 2017 roku,

oraz

26 maja 2017 roku

 każdorazowo w godzinach od 1600 do 2030

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się warsztaty EKG.

Cena:

 • dla pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – 30,00 zł (w tym 23% VAT)
 • dla pracowników „kontraktowych” i z poza KPR – 60,00 zł (w tym 23% VAT).

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie (czynna od 730do 1400) lub na konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.

Każdy uczestnik uzyska 6 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty oraz osobisty udział
w warsztatach.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

 Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach powinna być zgłoszona
w formie pisemnej (e-mail na adres
sekretariat@kpr.med.pl lub fax-em 12 42 44 300) minimum na 3 dni przed planowanym terminem warsztatów. Brak informacji w tym zakresie w zastrzeżonym terminie
i formie, jak również nieobecność nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty pełnej ceny za warsztaty.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!
Na terenie KPR parking płatny.

Zapraszamy do uczestnictwa!


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach

10 maja 2017 roku,

08 czerwca 2017 roku,

27 października 2017 roku

oraz

17 listopada 2017 roku

każdorazowo w godzinach od 900 do 1500

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się warsztaty

„Zdarzenia masowe”

Cena:

 • dla pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – 40,00 zł (w tym 23% VAT)
 • dla pracowników „kontraktowych” i z poza KPR – 80,00 zł (w tym 23% VAT).

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie (czynna od 730do 1400) lub na konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.

Każdy uczestnik uzyska 8 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty oraz osobisty udział
w warsztatach.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach powinna być zgłoszona
w formie pisemnej (e-mail na adres
sekretariat@kpr.med.pl lub fax-em 12 42 44 300) minimum na 3 dni przed planowanym terminem warsztatów. Brak informacji w tym zakresie w zastrzeżonym terminie
i formie, jak również nieobecność nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty pełnej ceny za warsztaty.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

 

Zapraszamy do uczestnictwa!


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach

27 kwietnia 2017 roku,

30 maja 2017 roku,

26 czerwca 2017 roku,

04 lipca 2017 roku

29 września 2017 roku

28 listopada 2017 roku

oraz

29 grudnia 2017 roku

 każdorazowo w godzinach od 1430 do 1900

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się BEZPŁATNE warsztaty

„Dokumentacja medyczna”

Każdy uczestnik uzyska 6 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest osobisty udział w warsztatach.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

 Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach powinna być zgłoszona
w formie pisemnej (e-mail na adres
sekretariat@kpr.med.pl lub fax-em 12 42 44 300) minimum na 3 dni przed planowanym terminem warsztatów.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

 Zapraszamy do uczestnictwa!


Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu

24 kwietnia 2017 roku od godziny 900 do godziny 1500

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się warsztaty:

„Ostre zespoły wieńcowe”

Cena:

 • dla pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego – 40,00 zł
  (w tym 23% VAT)
 • dla pracowników „kontraktowych” i z poza KPR – 80,00 zł (w tym 23% VAT).

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie (czynna od 730do 1400) lub na konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas SA nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.

Każdy uczestnik uzyska 8 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie po okazaniu dowodu wpłaty.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dokonanie wpłaty oraz osobisty udział w warsztatach.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

 

Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach powinna być zgłoszona
w formie pisemnej (e-mail na adres
sekretariat@kpr.med.pl lub fax-em 12 42 44 300) minimum na 3 dni przed planowanym terminem warsztatów. Brak informacji w tym zakresie w zastrzeżonym terminie
i formie, jak również nieobecność nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty pełnej ceny za warsztaty.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

 Zapraszamy do uczestnictwa!


Szanowni Państwo!

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się warsztaty:

„Algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu pracy serca oraz w mechanizmach zatrzymania krążenia”

Warsztaty odbędą się 29 marca 2017 roku

Warsztaty są BEZPŁATNE i rozpoczną się o godz. 1430

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat i uzyska 6 punktów edukacyjnych.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

Ilość miejsc ograniczona – 30 osób.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości uczestników.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

Zapraszamy do uczestnictwa!

 


Szanowni Państwo!

w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej

Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro, odbędą się bezpłatne warsztaty:

 

20.12.2016 roku od 800 do 1100 – „Poród

oraz od 1100 do 1400 –„BLS + wkłucia doszpikowe”

każdy uczestnik otrzyma certyfikat i uzyska 8 pkt edukacyjnych

21.12.2016 roku – od 900 do 1500 – „Konikopunkcja

każdy uczestnik otrzyma certyfikat i uzyska 8 pkt edukacyjnych

28.12.2016 roku – od 800 do 1100 – „Algorytm ALS (dorosły i dziecko)

oraz od 1100 do 1400 – „Badanie urazowe”

każdy uczestnik otrzyma certyfikat i uzyska 8 pkt edukacyjnych

29.12.2016 roku – od 800 do 1400 – „Drogi oddechowe u dorosłych
i dzieci”

oraz „Współpraca dyspozytorni z zespołami wyjazdowymi

każdy uczestnik otrzyma certyfikat i uzyska 8 punktów edukacyjnych.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

 

Dyrekcja Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego informuje, że ostatecznym terminem rozliczenia okresu edukacyjnego jest 13.01.2017 r.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

 


Zapraszamy do uczestnictwa!

Jeżeli kurs jest płatny, uczestnicy wnoszą opłatę przed jego rozpoczęciem na konto bankowe KPR:

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001


OGŁOSZENIA !!!!!

Zapraszamy na bezpłatne seminarium

„Kwalifikacja dawców i pobierań narządowych

po nieskutecznej akcji resuscytacyjnej”

w dniu  29.11.2016 r. o godz.  1300

 Każdy uczestnik uzyska 6 punktów edukacyjnych i otrzyma zaświadczenie.

 Seminarium będzie prowadzone przez Pana dr Dariusza Darochę, dr Rafała Drwiłę, dr Bogusława Niekowala

oraz

bezpłatne seminarium

„Obturacyjny bezdech senny pod kontrolą”

w dniu 24.11.2016 r. i 07.12.2016 r. o godz.  1300

Seminarium będą prowadzić pracownicy Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Seminaria odbędą się w  Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym ul. Łazarza 14 w sali wykładowej Szkoły Ratownictwa Medycznego nr 200  II piętro.

Każdy uczestnik uzyska 4 punkty edukacyjne i otrzyma zaświadczenie.

Zapisy – Sekretariat KPR Tel. 42 44 272.

Uwaga!

Na terenie KPR parking płatny.

 Zapraszamy do uczestnictwa!

 


szkolenia-kalendarium