header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

BEZPIECZNI NA DRODZE

KRAKÓW SAFETY SHOW

O tym, jak się zachować, gdy jesteśmy świadkami wypadku, jak pomóc poszkodowanym i jak prawidłowo wezwać służby ratunkowe, mówiliśmy w piątek (20 września) w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie podczas Safety Show.

Wydarzenie zorganizowane jest w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, Komendę Miejską Policji w Krakowie oraz Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pamiętajcie! Wezwanie pomocy i udzielenie pomocy ofiarom wypadków to Wasz obowiązek, nie tylko moralny – wynika on również z przepisów:

Kodeksu Wykroczeń Art. 93 § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.

Kodeks Karny Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 
Font Resize