header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Jak uzyskać dokumentację?

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia lub osoba, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego ona dotyczy, na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).
 2. Osobie upoważnionej przez pacjenta, na podstawie pisemnego upoważnienia.
 3. Przedstawicielom ustawowym pacjenta (rodzicom – na podstawie dokumentu tożsamości, opiekunom prawnym – na podstawie odpowiednich dokumentów oraz dowodu tożsamości).
 4. Innym, uprawionym organom publicznym i instytucjom.

JAK UZYSKAĆ DOKUMENTACJĘ

 1. Wypełnij wniosek. Wniosek jest prosty i można go też wypełnić na miejscu.
  (wzór do pobrania)
 2. Jeżeli jest to potrzebne, napisz upoważnienie
  (wzór do pobrania)
 3. Z tymi dokumentami zgłoś się do Działu Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego: Kraków, ul. św. Łazarza 14, II. pok. 204, 210 w godz. 7-14.
 4. Dokumentację medyczną wydajemy jak najszybciej, zwykle w ciągu kilku dni.
  Jeżeli jednak pochodzi ona sprzed 1 maja 2011r., to prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu odbioru. Po odbiór można wtedy zgłosić się z już wypełnionym wnioskiem lub wypełnić wniosek na miejscu.
 5. Za wykonanie odpisu, wyciągu lub kopii dokumentacji pobierana jest opłata.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 42 44 247, 258, 294 w godz. 7 – 14.

WZORY DOKUMENTÓW
Wniosek o dokumentację medyczną
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

dokumentacja.medyczna