header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Porażenie piorunem

Porażenie piorunem

Wiosna i lato to w Polsce okres nagłych zmian pogody. Szczególnie w ciągu ostatnich tygodni wysokie temperatury sprzyjają pojawianiu się gwałtownych burz. Podczas burzy pojawiają się wyładowania elektryczne o bardzo dużym natężeniu, które nazywamy piorunami. Ich widocznym dla nas wyrazem są grzmoty i błyskawice. Pioruny są zjawiskiem bardzo niebezpiecznym i mogą nawet doprowadzić do śmierci człowieka. Mechanizm porażenia piorunem polega na bardzo szybkim przepływie prądu o wysokiej energii przez ciało ludzkie do ziemi. Powstaje tzw. fala uderzeniowa, tworzona przez nagłe rozprężenie się powietrza atmosferycznego.

Na wskutek porażenie piorunem może w ludzkim organizmie dojść do :

 • poparzeń termicznych
 • uszkodzenia układu nerwowego
 • urazów kończyn
 • urazów kręgosłupa
 • uszkodzenia mózgu
 • zaburzeń widzenia
 • drgawek
 • ogłuchnięcia
 • apatii, senności
 • pobudzenia
 • utraty przytomności
 • zaburzeń rytmu pracy serca
 • zatrzymania krążenia
 • zgonu

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia piorunem

 1. Wezwać zespół ratownictwa medycznego
 2. Należy sprawdzić stan świadomości poszkodowanego. Jeżeli jest nieprzytomny, należy mu udrożnić drogi oddechowe. Poszkodowany powinien leżeć na wznak ze względu na prawdopodobny uraz kręgosłupa szyjnego. Jeżeli poszkodowany po udrożnieniu dróg oddechowych przez 10 sekund nie ma żadnego oddechu, należy podjąć resuscytację wg wytycznych BLS. Dotykanie osoby po porażeniu piorunem nie jest dla nas niebezpieczne.
 3. Jeżeli na ciele są ślady oparzenia, należy – o ile jest to możliwe – schłodzić zimną wodą te miejsca przez 5 minut i przyłożyć jałową gazę.
  Oparzenia dzielą się na:
  Oparzenia I stopnia – obejmują tylko naskórek, pojawia się ból, zaczerwienienie, swędzenieOparzenia II stopnia – obejmują naskórek i część skóry właściwej, powstają pęcherze wypełnione płynem surowiczym, pojawia się dokuczliwy ból. Mogą pozostać blizny, jeśli zmiany obejmują całą grubość skóry właściwej. Jeżeli oparzona została tylko część grubości skóry właściwej, blizny nie powinny pozostać.Oparzenia III stopnia – obejmują całą grubość skóry, powstaje martwica obejmująca skórę właściwą wraz z naczyniami i nerwami. Zniesione jest uczucie bólu. Takie oparzenie goi się bardzo długo i pozostawia blizny. Ten stopień oparzenia wymaga leczenia szpitalnego i często przeszczepu skóry.
 4. W przypadku złamań należy unieruchomić uszkodzoną kończynę.

Burze są szczególnie niezpieczne dla turystów w górach oraz na akwenach wodnych. Dlatego przed wtruszeniem na wędrówkę czy rejs trzeba sprawdzić prognozę pogody. Jeżeli mamy taką możliwość – warto śledzić na bieżąco ostrzeżenia burzowe.

Jeżeli jednak burza już nas zaskoczy należy:

 • unikać chronienia się pod wysokimi drzewami, masztami czy też antenami lub liniami telefonicznymi
 • jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni należy kucnąć w jakimś zagłębieniu terenu
 • gdy jesteśmy na wodzie należy dopłynąć do brzegu i schronić się w bezpiecznym miejscu ponieważ woda jest doskonałym przewodnikiem prądu
 • będąc w górach należy zejść ze szczytu
 • nie trzymać metalowych przedmiotów w dłoni
 • poruszać się wolno i małymi kroczkami aby zmniejszyć możliwość wystąpienia różnic potencjałów elektrycznych
 • dobrze jest schronić się w samochodzie – samochód stanowi tzw. klatkę Faradaya , prąd spływa po karoserii, jednak trzeba wyłączyć radio
 • nie rozmawiać podczas burzy przez komórkę
 • w mieszkaniu należy wyłączyć sprzęt RTV, komputery

Należy pamiętać, że każda osoba porażona prądem powinna być obserwowana przez lekarza.

piorun