header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GDYNIA UCZY SIĘ W KRAKOWIE

W czwartek (21 czerwca) gościliśmy grupę studentów z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich już drugi rok odbywają u nas wizyty studyjne.

W ramach  projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne” studenci z Gdyni poznają instytucje z całej Polski zajmujące się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, a także bezpieczeństwem na akwenach. Dzięki temu zdobywają praktyczną wiedzę o pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz o zasadach funkcjonowania takich miejsc jak np. centra powiadamiania ratunkowego czy właśnie dyspozytornie medyczne.

Projekt finansowany jest w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1., Kompetencje w szkolnictwie wyższym.