header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GOŚCIE Z KIJOWA

We wtorek (19 marca) odwiedziła nas dyrekcja Pogotowia Ratunkowego w Kijowie. Goście poznawali sposób funkcjonowania sytemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce i zapoznali się z działaniem naszej Centralnej Dyspozytorni. Mieli też okazję zobaczyć, jak wygląda sprzęt i wyposażenie naszych ambulansów.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe już od kilku lat współpracuje ze stroną ukraińską. Kilkakrotnie, w okresie działań wojennych, wysyłaliśmy na Ukrainę transporty z pomocą humanitarną. Wspieramy ich również naszą wiedzą w zakresie tworzenia systemu ratownictwa medycznego, m.in. prowadząc szkolenia dyspozytorów.