header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

KONIECZNIE ZAGŁOSUJCIE!

Bardzo gorąco zachęcamy do głosowania w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. A szczególnie prosimy o głosy na projekty zgłoszone przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Dzięki Waszemu zaangażowaniu będziemy mieć szansę na zakup nowoczesnego ambulansu, a dzieci z Krakowa nauczą się, jak udzielać pierwszej pomocy. W tym roku startujemy też z nowym projektem: nauka pierwszej pomocy dla seniorów! GŁOSUJCIE KONIECZNIE – od 9 do 30 września.

Sprawdzony i świetnie działający projekt Mali ratownicy zakłada szkolenie małopolskich uczniów z zakresu pierwszej pomocy, umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętności wzywania pomocy. Szkolenie obejmuje również obsługę AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W tym roku na zadanie Mali Ratownicy mogą głosować mieszkańcy Krakowa (Nr zadania: KRK 37).

W tym roku, odpowiadając na zgłoszone nam przez mieszkańców potrzeby, chcielibyśmy też rozpocząć projekt Senior ratuje życie (KRK 36) – zajęcia z pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach zagrożenia  specjalnie przygotowane pod kątem osób starszych.

Zachęcamy również do poparcia zadania Karetka dla Krakowa (KRK 38). Dzięki zakupowi nowoczesnego ambulansu zdecydowanie zwiększy się komfort pacjentów i  pracy personelu medycznego. Po zakupie nowego ambulansu wymieniona zostanie karetka o największym przebiegu lub zużyciu technicznym.

GŁOSOWANIE trwa od 9 do 30 września i udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.

W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można zagłosować na trzy sposoby. Najprostszym i najszybszym jest oddanie głosu przez internet na stronie www.bo.malopolska.pl. Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona została też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu – wrzucając go do jednej z 26 stacjonarnych urn.

Głosować można również korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

Szczegółowe informacje, listę projektów, listę miejsc do głosowania oraz panel do głosowania internetowego można znaleźć tutaj: www.bo.malopolska.pl

 
Font Resize