header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe stara się o dofinansowanie unijne do modernizacji energetycznej stacji w Krzeszowicach. Dzięki modernizacji uda się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Wniosek został już złożony i czekamy na decyzję o dofinansowaniu.

W tym celu Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zawarło 15 grudnia 2017 r. umowę partnerską z Województwem Małopolskim jako Liderem Projektu  pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest obniżenie zużycia energii poprzez :

 • Docieplenie stropu wraz z wymianą okien z nawiewnikami i drzwi zewnętrznych
 • Modernizacje systemu grzewczego wraz ze źródłem ciepła
 • Modernizację systemu przygotowania ciepłej wody z zastosowaniem systemu solarnego
 • Modernizacja systemu oświetlenia wbudowanego wraz z instalacja elektryczną i czujnikami ruchu na energooszczędne
 • Zastosowanie systemu klimatyzacji
 • Montaż nawiewników powietrza

Planowane rezultaty:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • Redukcja emisji pyłów
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej