- KPR - http://kpr.med.pl -

NOWA SIEDZIBA POGOTOWIA W WIELICZCE

To ważny krok na drodze do utworzenia nowego miejsca stacjonowania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce. Dzięki planowanej inwestycji nie tylko poprawią się warunki pracy zespołów ratownictwa medycznego, ale też wyjazd zespołów z miejsca stacjonowania będzie lepszy niż do tej pory.

We wtorek, 27 sierpnia, podpisany został list intencyjny pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Wielickim, inicjujący prace nad utworzeniem nowego obiektu. W spotkaniu udział wzięli: Łukasz Smółka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, starosta wielicki Adam Kociołek oraz wicestarosta Henryk Gawor.

Plan zakłada utworzenie przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce nowego, dużego Centrum Administracyjnego, w którym oprócz pogotowia swoje siedziby będą mieć także: komenda straży pożarnej, policji i służb powiatowych. Ulokowanie centrum w pobliżu ważnego skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966 zdecydowanie poprawi warunki wyjazdu służb z miejsca stacjonowania.

W nowej siedzibie zespoły ratownictwa medycznego znajdą wygodne pomieszczenia socjalne, a także pokoje łączności i opracowania dokumentacji medycznej, magazyn na leki i materiały medyczne oraz garaże dla ambulansów.