header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NOWY SPRZĘT W KRAKOWSKICH KARETKACH

Wyposażenie karetek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jest coraz nowocześniejsze. Do użytku oddane zostały nowe defibrylatory oraz kolejne już urządzenia do kompresji klatki piersiowej, stosowane podczas resuscytacji. Zakupione zostały również dwa respiratory.

Do tej pory w krakowskich karetkach pracowało 17 urządzeń do automatycznego uciskania klatki piersiowej. Teraz do zespołów trafiło pięć kolejnych maszyn, dzięki czemu 70 procent karetek KPR posiada wyposażenie wykraczające ponad standard. W planach są zakupy kolejnych urządzeń.

Takie aparaty jeszcze kilka lat temu były w Polsce nowością. Nie stanowią one obowiązkowego ekwipunku w ambulansach i nie są wymienione w żadnym z przepisów określających standardy wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego. Praktyka wskazała jednak, że są bardzo pomocne dla załóg karetek i z tego powodu Krakowskie Pogotowie Ratunkowe od kilku lat stopniowo wyposaża swoje zespoły w te aparaty.

Aparat do kompresji klatki piersiowej to duża pomoc podczas prowadzenia akcji resuscytacyjnej. Tego typu maszyny w prowadzeniu pośredniego masażu serca są bardzo efektywne. Wykonują uciski w jednostajnym tempie, z tą samą siłą i głębokością nacisku, a przede wszystkim – nie męczą się. Podczas gdy system do kompresji klatki piersiowej pracuje, pozostali członkowie zespołu mogą zająć się innymi czynnościami ratowniczymi. Urządzenie może też być wykorzystywane podczas transportu chorego karetką.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe kupiło też trzy defibrylatory i dwa respiratory najnowszej generacji. Defibrylatory i respiratory to jedne z najważniejszych urządzeń w karetce. KPR cały czas, sukcesywnie, wymienia najstarszy sprzęt, tak, aby zespoły dysponowały jak najlepszym wyposażeniem.

Nowe wyposażenie służyć będzie mieszkańcom Krakowa oraz okolicznych miejscowości, m.in. Krzeszowic, Wieliczki, Węgrzc czy Jerzmanowic.