header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PIERWSZA POMOC W KRAKOWSKICH SZKOŁACH

Już ponad tysiąc pracowników krakowskich szkół zna zasady pierwszej pomocy dzięki szkoleniom prowadzonym przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Do końca lutego przeszkolimy w sumie cztery tysiące osób.

Według nowych przepisów Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych, pracownicy tych jednostek muszą zostać przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten dotyczy więc nie tylko nauczycieli, ale także pracowników niebędących nauczycielami, w tym pracowników administracji i obsługi szkół i placówek – niezależnie od pełnionej funkcji czy stanowiska.

W Krakowie obowiązek odbycia takich kursów obejmuje cztery tysiące osób. Na mocy porozumienia z Urzędem Miasta Krakowa, zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy ze Szkoły Ratownictwa Medycznego KPR.

Szkolenia prowadzone są w taki sposób, aby kursanci umieli zadziałać prawidłowo w sytuacjach, jakie mogą pojawić się w ich codziennym życiu i pracy. – Zależy nam na tym, aby każdy zapamiętał podstawowe zasady, a przede wszystkim nie bał się ich zastosować. W czasie naszych zajęć staramy się, aby nasi kursanci przełamali lęk, ponieważ wiele osób boi się udzielać pierwszej pomocy – podkreśla Bożena Woźniak-Pachota, kierownik Szkoły.

Mamy też wypracowaną metodę prowadzenia zajęć dla większej liczby osób, w sytuacjach takich, jak obecne kursy. Przed Światowymi Dniami Młodzieży otrzymaliśmy prawdziwe wyzwanie: przeszkolenie wszystkich wolontariuszy – dodaje Anna Majka, instruktor, pielęgniarka systemu w KPR. – Nauczyliśmy wtedy zasad pierwszej pomocy 10 tysięcy ludzi.