header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PRZYGOTOWANI DO ZDARZEŃ MASOWYCH

Zespoły Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego zostały wyposażone w specjalne zestawy triażowe, które pomogą w szybkim tamowaniu krwotoków oraz w organizacji akcji ratunkowej w przypadku zdarzenia masowego. Opierając się na doświadczeniu grupy TRIAGE, która została zorganizowana na potrzeby Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, krakowskie karetki będą korzystać ze sprzętu, który wykracza ponad standard obowiązujący w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce.

Wypadki, katastrofy, ataki zbrojne – zdarzenia, w których poszkodowanych jest wiele osób, a najczęściej ofiary są w stanie ciężkim, to sytuacje, z którymi współczesne ratownictwo medyczne musi mierzyć się coraz częściej. Akcja ratunkowa w przypadku zdarzeń masowych wymaga przede wszystkim bardzo dobrej organizacji pracy na miejscu zdarzenia. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie segregacji pacjentów, czyli triażu, który polega na błyskawicznej ocenie stanu wszystkich poszkodowanych i podjęciu decyzji o tym, komu udzielić pomocy w pierwszej kolejności. Pacjenci muszą zostać właściwie oznakowani, aby kolejne zespoły ratowników wiedziały, jak postępować.

Dwa lata temu, w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym utworzona została grupa TRIAGE – dwunastu ratowników medycznych, którzy przeszli długotrwałe i specjalistyczne szkolenie w zakresie postępowania w przypadku zdarzeń masowych. – Zdarzenie masowe charakteryzuje się tym, że w pierwszym momencie zawsze udzielających pomocy jest zbyt mało w stosunku do poszkodowanych. Na miejscu zwykle też jest panika, często również wielu poszkodowanych jest ciężko rannych – tłumaczy Piotr Kominek, kierownik zespołów wyjazdowych, członek grupy triage. – Zadaniem zespołu, który jest pierwszy na miejscu, jest opanowanie sytuacji i wstępna organizacja akcji ratunkowej. Należy przeprowadzić triaż, czyli segregację pacjentów.

Chcemy wykorzystać doświadczenie tej świetnie wyszkolonej grupy i przenieść je do naszej codziennej pracy – podkreśla Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. – Szybko i prawidłowo przeprowadzona segregacja pacjentów to duże szanse na uratowanie jak największej liczby osób. Jak wyjaśnia dyrektor Popławska, przygotowanie pakietów triażowych to wyjście ponad standard – nie są one obowiązkowe dla zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w Polsce.

Wszystkie ambulanse KPR otrzymały pakiety zawierające m.in. rurki nosowo-gardłowe, pocket-maski (dla dzieci), światła chemiczne, opaski do znakowania. Takie zestawy bardzo ułatwią pracę na miejscu zdarzenia i przeprowadzenie segregacji. Poza tym, w pięciu miejscach stacjonowania karetek są do dyspozycji zespołów zestawy hemostatyczne, które służą do szybkiego tamowania krwotoków od razu podczas wykonywania segregacji oraz podczas działań w punkcie medycznym na  miejscu zdarzenia. Pakiety zawierają specjalistyczne stazy (opaski) – rozpakowane i gotowe do użycia oraz opatrunki hemostatyczne.

To bardzo proste rozwiązanie: nie kupujemy zaawansowanej technologicznie aparatury ani drogich leków. Wykorzystujemy podstawowy sprzęt, ale dzięki odpowiedniemu przygotowaniu pakietów i właściwemu ich rozlokowaniu, dajemy większe szanse zespołom na szybkie i profesjonalne przeprowadzenie segregacji, a tym samym na uratowanie życia poszkodowanym – dodaje Piotr Kominek.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe prowadzi starania o stworzenie prawa, które umożliwiałoby powstawanie i funkcjonowanie w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego specjalistycznych ratowniczych grup triażowych. – Po Światowych Dniach Młodzieży wiemy, że takie zespoły są potrzebne i że zdają egzamin w sytuacjach kryzysowych i dlatego w ramach konsultacji społecznych do nowelizacji ustawy zgłaszamy taką propozycję – wyjaśnia Małgorzata Popławska.