header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Fundusze UE

FE Poziom Pl 1 Rgb

 

 

  1. Małopolska Tarcza Antykryzysowa

W roku 2020 Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił Małopolską Tarczę Antykryzysową I
w wysokości 190 mln złotych na pakiet medyczny. Była to pomoc dla placówek medycznych walczących
z pandemią. Środki pochodzą z Funduszy Europejskich, budżetu państwa oraz budżetu województwa. Dzięki tarczy małopolskie jednostki, w tym Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, zostały wyposażone w 50 nowych ambulansów, 168 respiratorów, 206 kardiomonitorów, 73 defibrylatory i 27 aparatów do USG.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zawarło w dniu 03.04.2020 r. umowę partnerską z Województwem Małopolskim jako Liderem Projektu  pn.  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, aby czynnie podjąć walkę z chorobą wywołaną koronawirusem.

Pogotowie w ramach tarczy otrzymało 11 nowoczesnych ambulansów wyposażonych w sprzęt do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, m.in. defibrylatory, respiratory, aparaty do uciskania klatki piersiowej, a nawet urządzenia do dezynfekcji karetki.Wartość umowy: 6 715 398,82 zł.

 

2. Aktualnie realizowany przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe projekt

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Tytuł projektu: Zakup ambulansów sanitarnych oraz środków ochronnych i dezynfekcyjnych

 

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Planowane:

Całkowity koszt projektu: 1 790 320 PLN   Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 521 772 PLN

 

3. Aktualnie realizowany przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe drugi projekt

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Tytuł projektuZakup ambulansu spełniającego wymagania normy PN:EN 1789 oraz środków ochrony indywidualnej

 

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Planowane:

Całkowity koszt projektu: 520 000 PLN      Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 442 000 PLN

 

 

 

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0382/20-00/852/stan2020/667 Projektu nr POIS.09.07.00-00-0382/20 pn. „Zakup ambulansów sanitarnych oraz środków ochronnych i dezynfekcyjnych”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl.
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

 

 

 

Zmień rozmiar czcionki
Włącz wersję kontrastową