header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Zabezpieczenie imprez masowych – opinie

Większość imprez, które gromadzą ponad tysiąc uczestników, musi mieć odpowiednie zabezpieczenie medyczne. Pierwszym krokiem jest uzyskanie opinii – dokumentu określającego, jaki rodzaj zabezpieczenia jest niezbędny. Opinia taka wydawana jest przez uprawnione organy,na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012r. poz. 181). (link do rozporządzenia – z obecnej strony)

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe wydaje opinie, a także realizuje zabezpieczenie medyczne wszelkich, nawet bardzo dużych, imprez masowych.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ

I. Pismo dotyczące wydania opinii winno zawierać następujące informacje:

  1. Dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),
  2. Osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
  3. Termin imprezy,
  4. Lokalizacja imprezy,
  5. Przewidywana liczba uczestników,
  6. Informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji,
  7. Załączyć potwierdzenie wpłaty. W tytule wpłaty podać datę i nazwę imprezy.

Pismo należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego: Kraków, ul. Św. Łazarza 14 pok. 218 II piętro w godzinach od 7:00 do 14:35. Przy składaniu pisma przez platformę E-PUAP obowiązują te same zasady. Opinię można odebrać w tym samym pokoju, w tych samych godzinach. Kontakt telefoniczny pod numerem 12 42 44 272 lub mailowo: sekretariat@kpr.med.pl

II. Opłata za wydanie opinii wynosi 150 zł. Można ją uiścić bezpośrednio w kasie, która jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 lub przelewem na konto bankowe: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.

W przypadku organizatorów korzystających z zabezpieczenia medycznego KPR wystawienie opinii jest objęte 50% rabatem.

W przypadku szczególnych imprez charytatywnych Dyrektor KPR podejmuje decyzję odnośnie wysokości opłaty.

III.W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inne podmioty niż Krakowskie Pogotowie Ratunkowe należy w terminie do 10 dni przed planowaną imprezą zgłosić w Sekretariacie KPR (osobiście, pisemnie fax-em lub mailowo) nazwę i adres jednostek realizujących zabezpieczenie medyczne, numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie oraz numer księgi rejestrowej podmiotu działalności leczniczej realizującego zabezpieczenie medyczne.

Zgodnie z ustawą, za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania, w tym również zabezpieczenia pod względem medycznym, odpowiedzialność ponosi organizator imprezy.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Spraw Obronnych Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych MZ organizator imprezy masowej ma obowiązek powierzyć zabezpieczenie medyczne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych podmiotowi działalności leczniczej, który podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez właściwego wojewodę. Organizator może powierzyć zabezpieczenie medyczne imprezy masowej podmiotowi nie będącemu podmiotem leczniczym w zakresie obejmującym patrole ratownicze.

Każda zmiana wcześniej zgłoszonych warunków dla wydanych już opinii będzie traktowana jako nowy wniosek o wydanie nowej opinii.

Zabezpieczenie Opinie 1 E1473584398279

 

Zmień rozmiar czcionki
Włącz wersję kontrastową