header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny – opinie

Opinia dotycząca warunków zabezpieczenia medycznego dla wykorzystania dróg w sposób szczególny określony w art. 65 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym wystawianej przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w trybie art.65 a ust. 3 pkt. 3 ppkt. d, będzie realizowana na zasadach wzorowanych dla warunków obowiązujących przy wnioskowaniu o wydanie opinii dla imprez masowych.

W przypadku zamiaru wykorzystania drogi w sposób szczególny związany z celami działalności charytatywnej Dyrektor KPR może zwolnić wnioskodawcę z uiszczenia opłaty za wydanie opinii.

Każda zmiana wcześniej zgłoszonych warunków dla wydanych już opinii będzie traktowana jako nowy wniosek o wydanie nowej opinii.

IMG 7572 1024x683

Zmień rozmiar czcionki
Włącz wersję kontrastową