header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organem założycielskim Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jest Województwo Małopolskie.

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO:

Dyrektor naczelny

Dr n. med. Małgorzata Popławska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Specjalista z zakresu medycyny ratunkowej

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

inż. Marek Maślerz

 

Rada Społeczna

Organem doradczym dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jest Rada

Społeczna, która jest również organem inicjującym i opiniodawczym Województwa

Małopolskiego.

Rada Społeczna powoływana jest i odwoływana przez Sejmik Województwa

Małopolskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

Skład Rady Społecznej:

Przewodniczący:  Marcin Kuta

Edyta Derlatka – Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

Arkadiusz Puszkarz – Przedstawiciel Sejmiku

Grzegorz Nędza – Przedstawiciel Sejmiku

Sławomir Rosiek – Przedstawiciel Sejmiku

Antoni Koszyk – Przedstawiciel Sejmiku

Maria Rybicka-Maszczak – Przedstawiciel Sejmiku

Jacek Tętnowski – Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

Adam Pilszak – Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

Dyrekcja

Zespoły Wyjazdowe

Centrum Dyspozytorskie

Ambulatoria i Poradnie

Dział Służby Pracowniczej

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Dział Farmacji Szpitalnej

Dział Transportu

Dział Informatyki i Łączności

Dział Gospodarki Zasobami

Dział Zaopatrzenia i Logistyki

Szkoła Ratownictwa Medycznego

Sekretariat

Radca Prawny

Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej

Koordynator Medyczny Zespołów Ratownictwa Medycznego

Inspektor Obrony Cywilnej i Informacji Niejawnych

Inspektor BHP i P. POŻ.

struktura