header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Dyspozytornia medyczna

Od 2012 roku w Małopolsce działa w pełni nowoczesny system ratownictwa medycznego, na który składają się dwie scentralizowane dyspozytornie: w Krakowie i Tarnowie. Dyspozytornia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego obsługuje 12 powiatów oraz miasto Kraków.

CENTRALNA DYSPOZYTORNIA W KRAKOWIE 

Każdej doby odbieramy ponad 1000 zgłoszeń

Każdego miesiąca dysponujemy 13 000 wyjazdów

12 dyspozytorów może wysłać 83 karetki

Opiekujemy się obszarem 7.161 km kw., na którym mieszkają ponad 2 miliony osób.

W krakowskiej dyspozytorni przez cała dobę działa 12 stanowisk, wyposażonych w komputery i konsole służące do prowadzenia rozmów telefonicznych i łączności radiowej z zespołami. Dyspozytorzy wysyłający posługują się elektronicznymi mapami, na których w czasie rzeczywistym widoczne są działania zespołów ratownictwa medycznego w terenie. Każdy dyspozytor może zobaczyć, co w każdym momencie robią zespoły: czy jedzie do pacjenta czy z pacjentem, czy jest zajęty na miejscu akcji czy jest wolny. Karetki wyposażone są w systemy GPS, pozwalające na ich bardzo dokładną lokalizację.

Krakowscy dyspozytorzy mogą również wysyłać do akcji śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Nowy system zapewnia dużo większą niż poprzedni sprawność zarządzania zespołami ratownictwa medycznego w terenie. Nie ma konieczności porozumiewania się telefonicznego pomiędzy poszczególnymi dyspozytorami w celu zgromadzenia większej liczby zespołów na miejscu zdarzenia. Są one błyskawicznie dysponowane z jednego miejsca. 

jak wysylamy2Dyspozytorzy są wysoko wykwalifikowani. Muszą być ratownikami medycznymi, pielęgniarkami lub lekarzami . Muszą mieć za sobą co najmniej pięcioletni staż pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala. Dyspozytorzy medyczni mają ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego.

W naszej dyspozytorni, podobnie jak w wielu w Polsce, dyspozytorzy mają do pomocy specjalnie w tym celu opracowane procedury – są to algorytmy zawierające szczegółowe, konkretne pytania „krok po kroku”, jakie powinien zadać każdy dyspozytor medyczny w trakcie przyjmowania zgłoszenia, a oprócz tego wskazówki pomagające dyspozytorom opanować trudne czasem sytuacje podczas rozmów z pacjentami.

dyspozytornia2