header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Zabezpieczenie imprez masowych – opinie

Większość imprez, które gromadzą ponad tysiąc uczestników, musi mieć odpowiednie zabezpieczenie medyczne. Pierwszym krokiem jest uzyskanie opinii – dokumentu określającego, jaki rodzaj zabezpieczenia jest niezbędny. Opinia taka wydawana jest przez uprawnione organy,na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012r. poz. 181). (link do rozporządzenia – z obecnej strony)

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe wydaje opinie, a także realizuje zabezpieczenie medyczne wszelkich, nawet bardzo dużych, imprez masowych.

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ

I. Pismo dotyczące wydania opinii winno zawierać następujące informacje:

  1. Dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),
  2. Osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
  3. Termin imprezy,
  4. Lokalizacja imprezy,
  5. Przewidywana liczba uczestników,
  6. Informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji.

Pismo należy złożyć w Sekretariacie Dyrekcji Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego: Kraków, ul. Św. Łazarza 14 pok. 218 II piętro w godzinach od 7:00 do 15:00. Opinię można odebrać w tym samym pokoju, w tych samych godzinach. Kontakt telefoniczny pod numerem 12 42 44 300 lub mailowo: sekretariat@kpr.med.pl

II. Opłata za wydanie opinii wynosi 100 złotych. Można ją uiścić bezpośrednio w kasie, która jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 lub przelewem na konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.

III.W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inne podmioty niż Krakowskie Pogotowie Ratunkowe należy w terminie do 10 dni przed planowaną imprezą zgłosić w Sekretariacie KPR (osobiście, pisemnie fax-em lub mailowo) nazwę i adres jednostek realizujących zabezpieczenie medyczne oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie.

Brak takiej informacji we wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem wydanej opinii za negatywną w związku z niespełnieniem wymagań i zawiadomieniem organu uprawnionego do wydawania decyzji o braku u organizatora imprezy pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego.

zabezpieczenie-opinie