Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Zatrucie alkoholem

ZATRUCIE ALKOHOLEM

Alkohol etylowy to jeden z najczęściej używanych środków odurzających. Ma działanie zarówno odurzające, jak i depresyjne, powoduje też zaburzenia równowagi. Jego nadużycie objawia się brakiem koordynacji myśli i czynów, a w skrajnych przypadkach powoduje sen narkotyczny i brak odruchów. Bardzo szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i przez drogi oddechowe oraz skórę.

Maksymalne stężenie alkoholu we krwi notujemy po około 0,5 do 3 godzin od spożycia. Alkohol jest rozkładany w wątrobie do aldehydu octowego z szybkością około 100-125 mg /kg/godzinę.

Zatrucie u osoby dorosłej może nastąpić po spożyciu 1-1,5ml/kg, czyli 50-100 ml czystego spirytusu. Za dawkę śmiertelną przyjmuje się 5-8 g /kg u osoby dorosłej a tylko 3 g/ kg u dzieci.

Spożycie alkoholu może doprowadzić do śmierci, ale mechanizmy zgonu mogą być bardzo różne. Często zgon następuje na wskutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, ale przyczyną śmierci związaną z alkoholem może też być zachłyśnięcie się czy też wychłodzenie organizmu u osób pijanych. Zatrucie alkoholem nie jest jednoznaczne z upiciem się.

Objawy towarzyszące zatruciu alkoholem:

Leczenie zatrucia alkoholem:

Jest to leczenie objawowe. Polega na obserwacji poszkodowanego oraz zapewnieniu mu komfortu cieplnego, aby nie doszło do wychłodzenia i ewentualnych odmrożeń. Ważne jest też nawadnianie organizmu. Jeśli osoba pijana jest przytomna, należy wówczas podawać dużo napojów, ponieważ woda spowoduje stopniowe pozbywanie się alkoholu i nawodnienie organizmu. Spowoduje to też reguralne opróżnianie pęcherza moczowego.

Jeżeli osoba pijana jest nieprzytomna, to pierwsza pomoc polegać powinna na ułożeniu poszkodowanego na boku, aby nie zachłysnął się wymiocinami.

Należy obserwować chorego i zwracać uwagę, czy nie pojawiają się niepokojące objawy, takie jak: utrata przytomności, spłycenie oddechu, utrudnione oddychanie lub drgawki. W takiej sytuacji należy chorego przewieźć do szpitala.

Zatrucie alkoholem metylowym

Ten rodzaj alkoholu najczęściej używany jest w przemyśle. Stosowany jest jako paliwo, składnik płynów czyszczących, płynów nie zamarzających, mieszanek wybuchowych. Zatrucie może wynikać ze świadomego wypicia tego rodzaju środka lub też może być przypadkowe – wdychanie oparów podczas pracy. Na podstawie smaku i zapachu metanolu nie da się odróżnić od alkoholu etylowego.

Metanol wchłania się bardzo szybko z przewodu pokarmowego. We krwi maksymalne stężenie osiąga po 30 – 60 minutach od spożycia. W wątrobie jest powoli metabolizowany do śmiertelnie trujących dla ludzkiego organizmu metabolitów tj. kwasu mrówkowego i formaldehydu. To one prowadzą do rozwoju kwasicy oddechowej. Aldehyd mrówkowy nieodwracalnie uszkadza siatkówkę oka i nerw wzrokowy. 10 ml wypitego czystego metanolu może spowodować trwałą ślepotę. Dawkę śmiertelną stanowi natomiast 30-150 ml. Alkohol ten jest szczególnie szkodliwy dla wątroby, nerek i serca. Początkowo zatrucie alkoholem metylowym może mieć podobny przebieg, jak zatrucie alkoholem etylowym. Jeżeli podejrzewamy zatrucie metanolem i chory jest przytomny, na tym etapie można podać 100 ml 40% alkoholu etylowego, co zapobiegnie dalszemu wchłanianiu się alkoholu metylowego. Jednak następnie stopniowo rozwijać się będzie kwasica oddechowa, pojawiają się zaburzenia widzenia i zatruty będzie zapadał w śpiączkę.

Należy wówczas niezwłocznie wezwać Zespół ratownictwa medycznego, a chorego ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, monitorując jego oddech.

alko.jpg