header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

II MISTRZOSTWA MAŁYCH RATOWNIKÓW

 

II MISTRZOSTWA MAŁYCH RATOWNIKÓW

Zorganizowane po raz pierwszy w roku ubiegłym MISTRZOSTWA MAŁYCH RATOWNIKÓW cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i okazały się ogromnym sukcesem. Dlatego zapraszamy do kolejnej edycji tego konkursu. Naszą akcję kierujemy do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest nauka dzieci i młodzieży pierwszej pomocy. Jest to też forma promocji zachowań prospołecznych i sposób na rozpowszechnianie idei niepozostawania obojętnym oraz reagowania, gdy czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone. Konkurs stanowi również wsparcie w nauczaniu nowego przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Pierwszy etap to eliminacje, które wyłonią maksymalnie 10 najlepszych trzyosobowych drużyn. W tym etapie zespoły mają przygotować fotografię ilustrującą hasło: „AED ratuje życie”. Zdjęcie zostanie poddane ocenie Komisji Konkursowej. Maksymalnie 10 najlepszych zespołów – autorów zdjęć zostanie zaproszonych do siedziby Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Łazarza 14, gdzie wezmą udział w II MISTRZOSTWACH MAŁYCH RATOWNIKÓW.

Zawody zorganizowane zostaną na wzór profesjonalnych mistrzostw w ratownictwie medycznym i będą składały się z części teoretycznej oraz kilku zadań praktycznych, m.in. z wykorzystaniem manekinów szkoleniowych oraz AED.

Mistrzostwa i zostaną połączone z Dniem Otwartym w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, i odbędą się 6 czerwca 2019 r. w dniu, w którym 128 lat temu rozpoczęła działalność nasza jednostka.

Aby spotkanie miało również charakter edukacyjny oraz bardziej widowiskowy, planujemy przygotowanie pokazu akcji ratunkowej prowadzonej przez profesjonalny zespół ratownictwa medycznego. Mogą do nas przyjść całe klasy, które nie tylko mogą kibicować swoim zawodnikom, ale też będą miały okazję zobaczyć pracę pogotowia, zwiedzić karetkę i dyspozytornię medyczną, a także nauczyć się pierwszej pomocy.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa II Mistrzostw Małych Ratowników oceniła pod względem formalnym i merytorycznym wszystkie nadesłane zgłoszenia. Drużyny, które zakwalifikowały się do drugiego etapu serdecznie zapraszamy 6 czerwca o godz. 9 do naszej siedziby w Krakowie przy ul. św. Łazarza 14. Przewidywany czas zakończenia około godz. 14.

Zawody zorganizowane zostaną na wzór profesjonalnych mistrzostw w ratownictwie medycznym i będą składały się z części teoretycznej oraz kilku zadań praktycznych, m.in. z wykorzystaniem manekinów szkoleniowych oraz AED.

Mistrzostwa i zostaną połączone z Dniem Otwartym w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, i odbędą się w dniu, w którym 128 lat temu rozpoczęła działalność nasza jednostka.

Mogą do nas przyjść całe klasy, które nie tylko będą kibicować swoim zawodnikom, ale też będą miały okazję zobaczyć pracę pogotowia, zwiedzić karetkę i dyspozytornię medyczną, a także nauczyć się pierwszej pomocy.

DO DRUGIEGO ETAPU ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ:

UWAGA!!!!

 1. Bardzo prosimy o mailowe potwierdzenie obecności drużyn do 31 maja 2019 r. (na adres: rzecznik@kpr.med.pl)
 2. Niestety, nie mamy możliwości zapewnienia miejsca parkingowego na naszym terenie.

Klub AED – Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie

MDS-OSP Sułoszowa II

Tyniec – Szkoła Podstawowa nr 132 w Krakowie

BJO Trio – Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie

Masterowcy – MDP Czernichów

Raj – MDP Czernichów

Resq Team – MDP Czernichów

ZOM – MDP Czernichów

sTRZYkawki – MDP Czernichów

Szybki Ratunek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach

Profilaktyka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach

AED i Spółka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dobczycach

Strażnicy Życia – Społeczna Szkoła Podstawowa im. S. Ryder w Woli Batorskiej

TYRO – Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek w Krakowie

Kopacze – Szkoła Podstawowa w Budzowie

 

Masz pytania?

Napisz: rzecznik@kpr.med.pl

Joanna Sieradzka, rzecznik prasowy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

PRZECZYTAJ REGULAMIN – JEST PONIŻEJ

 

PATRONAT HONOROWY:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

PATRONI MEDIALNI:

A tak było w zeszłym roku:

 

REGULAMIN

II MISTRZOSTWA MAŁYCH RATOWNIKÓW

 1. Organizatorem konkursu jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.
 2. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci nauki udzielania pierwszej pomocy i oraz postaw prospołecznych.
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z województwa małopolskiego.
 4. Do konkursu zgłaszać się mogą zespoły składające się z trojga uczniów pod opieką nauczyciela lub innego opiekuna.
 5. Konkurs trwa od 28 marca 2019 r. (ogłoszenie konkursu) do 6 czerwca 2019 r. (ogłoszenie wyników i wręczenie nagród).
 6. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 7. W pierwszym etapie zespół ma przygotować fotografię ilustrująca hasło: „AED ratuje życie”.

Fotografię należy dostarczyć w formacie jpg na adres poczty elektronicznej: rzecznik@kpr.med.pl

Maksymalna objętość pliku: 2 MB

Wraz z fotografią należy przesłać skan jednej dla zespołu karty zgłoszeniowej (wypełnionej i podpisanej) oraz skan zgód RODO – wypełnionych i podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych indywidualnie dla każdego dziecka. Formularze są do pobrania poniżej.
Termin składania prac w pierwszym etapie mija 13 maja 2019 r. Ważna jest data wpływu pracy.

 1. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa, składająca się z pracowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, wyłoni maksymalnie 10 najlepszych fotografii, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie. Zdjęcia oceniane będą pod kątem zgodności z tematem, prawidłowego przedstawienia zasad udzielania pierwszej pomocy, ciekawego zaprezentowania tematu, staranności wykonania.

Termin ogłoszenia zwycięzców pierwszego etapu: 20 maja 2019 r. Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową – na adres podany w zgłoszeniu. Lista zostanie również opublikowana na stronie kpr.med.pl.

 1. Drugi etap odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 9 na terenie siedziby Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Łazarza 14 w Krakowie. Uczestnicy muszą przybyć pod opieką nauczyciela lub innego opiekuna. KPR nie zapewnia transportu.

Drugi etap ma charakter zawodów w ratownictwie medycznym z zakresu pierwszej pomocy. Bierze w nich udział maksymalnie 10 zespołów trzyosobowych. Uczestnicy będą musieli rozwiązać test wiedzy oraz wykonać zadania praktyczne.

 1. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają dyplomy oraz drobne upominki. Dla uczniów, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca, organizatorzy przygotowali rzeczowe nagrody indywidualne.
 2. Zwycięzcy wyłonieni zostaną przez komisje konkursową na podstawie oceny punktowej poszczególnych zadań. Zadania oceniane będą przez sędziów – pracowników merytorycznych KPR.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się 6 czerwca 2019 r. po zakończeniu zadań konkursowych.
 4. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów Konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych.
 5. Drugi etap konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się z udziałem mediów, a dane osobowe oraz zdjęcia uczestników podane zostaną do publicznej wiadomości.
 6. W pozostałych kwestiach, nieujętych w regulaminie, decyzję podejmie organizator konkursu.