Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Szczepienie przeciw Covid -19

Informacja ogólna dla placówek POZ

Poniżej przekazuję informacje na temat sposobu przekazywania zgłoszeń pacjentów na szczepienie przeciwko COVID-19 realizowane przez Mobilny Zespół Szczepiący w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym.

  1. Dyspozytor transportowy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przyjmuje zgłoszenia na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.
  2. Zgłoszenia może dokonać placówka Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), do której dany pacjent przynależy lub pielęgniarka opieki długoterminowej.
  3. Zgłoszenie na szczepienie może nastąpić w dwóch formach:
    – elektronicznej – na adres mailowy: dyspozytor@kpr.med.pl.
    – papierowej – na adres Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. św. Łazarza 14, 31-530 Kraków. Docelowym miejscem składania zgłoszeń jest Sekretariat (II piętro, pokój 218).
  1. W treści zgłoszenia powinna być zamieszczona informacja lekarza POZ wystawiającego skierowanie potwierdzająca zasadność szczepienia przez Mobilny Zespół Szczepiący (wynikająca ze stanu zdrowia pacjenta uniemożliwiającego samodzielne dotarcie na szczepienie lub skorzystanie z transportu organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego).

         UWAGA

        Zgłoszenia niezawierające powyższej informacji nie będą przyjmowane do realizacji!

Do zgłoszenia należy także podać:

W przypadku dokonywania zgłoszenia drogą mailową, dane do zgłoszenia należy przekazać poprzez wypełnienie arkusza excel wg. wzoru, który należy pobrać tutaj: link do pliku. Wypełniony plik należy załączyć do maila. Przekazywane mailem dane osobowe oraz dane medyczne pacjenta muszą być zaszyfrowane. Sugerowany sposób to zaszyfrowanie pliku Excel za pomocą programu np. 7-ZIP. Hasło do odszyfrowania pliku należy przekazać odrębnym kanałem komunikacyjnym, czyli telefonicznie na numer 789 089 466 z informacją o nazwie placówki POZ.

Niedopuszczalne jest przekazywanie hasła tą samą drogą elektroniczną, którą przekazano zgłoszenie.

5. Zgłoszenie nie oznacza kwalifikacji do samego zabiegu szczepienia, którego dokonuje personel Mobilnego Zespołu Szczepiącego.

Mobilny Zespół Szczepiący KPR realizuje szczepienia pacjentów z rejonów: miasta Kraków, powiatów: wielickiego, krakowskiego, bocheńskiego, miechowskiego, proszowickiego oraz myślenickiego.

Drugim zespołem szczepiennym na terenie ww. rejonu, oprócz pogotowia, zarządza pan Miłosz Woźniczko,

ul. Jesionowa 6, Wolbrom, tel.: 602 608 121.

Szczepienia będą realizowane w kolejności i zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyspozytora transportowego na podstawie miejsc pobytu zgłoszonych pacjentów tak, aby ograniczyć do minimum ryzyko utraty ważności dawek szczepionki. Kolejność nadsyłania zgłoszeń nie ma znaczenia.

Po zaplanowaniu kolejności szczepień, dyspozytor transportowy skontaktuje się z pacjentem lub osobą działającą w jego imieniu i przekaże wyznaczony termin i przybliżoną godzinę szczepienia informując jednocześnie, że godzina może uleć zmianie.