Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Związki zawodowe

ZWIĄZKI ZAWODOWE W KRAKOWSKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM

      Trochę historii …

Związki zawodowe (za Słownikiem Języka Polskiego) są to “organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu”..

Pierwsze organizacje związkowe (znane jako kluby zawodowe) utworzone zostały już w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii, natomiast pierwsze związki zawodowe w Polsce zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku. Proces ten rozpoczął się na Górnym Śląsku, przede wszystkim w GliwicachBytomiuKatowicach i Tarnowskich Górach (w Królestwie Prus). Na tym właśnie terenie w 1889 powstał Związek Wzajemnej Pomocy – pierwsza masowa organizacja o charakterze związku zawodowego na terenie dzisiejszej Polski.

      Nasze działania

Związki Zawodowe w KPR udzielają statutowych zapomóg związanych między innymi z doskonaleniem zawodowym czy też badaniami psychologicznymi. Przewodniczący Komisji Zakładowych kilkanaście razy w roku są zapraszani przez Dyrekcję KPR na spotkania, podczas których prowadzi się dyskusje na temat funkcjonowania zakładu pracy a także omawia się plany związane z bieżącą działalnością KPR. Komisje Zakładowe podpisują porozumienia z Dyrekcją KPR, na podstawie których określane są prawa i obowiązki pracowników a także realizowane są np. podwyżki płac czy zmiany w regulaminach. Ponadto Związki Zawodowe jako obserwatorzy biorą udział w spotkaniach Rady Społecznej KPR. Dodatkowo, dbając o interes poszczególnych pracowników wybrani przedstawiciele organizacji związkowych wchodzą w skład komisji powołanych przez Dyrekcję KPR (np. komisja socjalna, szkód, skarg).

Współpraca Dyrekcji z Organizacjami Związkowymi, które reprezentują doświadczoną i dobrze wykształconą załogę sprawiają, że nasz zakład pracy od kilku lat intensywnie się rozwija stając się czołowym i powszechnie znanym pogotowiem ratunkowym w Polsce. Nasze organizacje działające w Polskiej Radzie Ratowników Medycznych biorą udział w spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia a także są zapraszane na różnorakie rozmowy i dyskusje gdzie reprezentują pomysły i opinie środowiska ratownictwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych pracowników KPR (niezależnie od posiadanego rodzaju umowy o pracę) do zaangażowania się w działalność organizacji związkowych w naszej Firmie!

ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE DZIAŁAJĄCE W KPR:

NSZZ Solidarność ’80 Małopolska – organizacja jest członkiem Polskiej Rady Ratowników Medycznych. Przewodniczącym Komisji Zakładowej jest Paweł Nesterak.

tel. 793 240 166

solidarnosc80kpr@gmail.com

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych – organizacja jest członkiem Polskiej Rady Ratowników Medycznych. Przewodniczącym Komisji Zakładowej w KPR jest Piotr Dymon.

Tel. 502 483 523

mozzzrm@gmail.com

NSZZ Solidarność. Przewodniczącym Komisji Zakładowej jest Tomasz Długosz.

Tel. 697 403 777

solidarnosc@kpr.med.pl

NSZZ Pracowników Służby Zdrowia. Przewodniczącym Komisji Zakładowej jest Marcin Sysło.

nszz@kpr.med.pl

 

zwiazki-1-e1473584427573.jpg