Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Czasy współczesne

CZASY WSPÓŁCZESNE

Początek XXI wieku to równocześnie początek kolejnych dużych zmian w polskim ratownictwie medycznym i okres przekształcania go w jeden z nowocześniejszych systemów europejskich.

W roku 2001 uchwalona została ustawa, która tworzy w Polsce zupełnie nowy system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Koncepcja zawarta w tym dokumencie, choć do tej pory już wiele razy nowelizowanym, nadal stanowi podstawę do funkcjonowania profesjonalnego ratownictwa medycznego w Polsce. W tym samym roku do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego włączono, wydzieloną w latach 50. ub. wieku, Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego, poddając pod wspólny zarząd cały personel, karetki, łączność i sprzęt.

Jednym z założeń tworzącego się systemu miały być centra powiadamiania ratunkowego i dlatego w roku 2004 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe uruchomiło nowoczesne centrum dyspozytorskie. Rok wcześniej, również w związku z wdrażaniem nowego systemu, przy ul. św. Łazarza utworzono szpitalny oddział ratunkowy, który pracował przez niecałe cztery lata, przyjmując w tym czasie ponad 100 tys. pacjentów.

Od roku 2005 rozpoczęto też wymianę wysłużonego już taboru karetek. Każdego roku staramy się wymieniać co najmniej kilka samochodów. Tabor uzupełniany jest również o bardziej wyspecjalizowane pojazdy.

W roku 2014 uruchomiona została, pierwsza wówczas w Polsce, karetka bariatryczna, służąca do przewozu pacjentów ze znaczną otyłością, ważących nawet ponad 300 kg. Wnętrze i sprzęt zostały zaprojektowane specjalnie na zamówienie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Pierwsze 15 lat XXI wieku to także czas intensywnej pracy nad wypracowaniem efektywnego systemu dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Już w pierwszych latach zaczęto tak rozmieszczać podstacje i karetki, aby czas dojazdu do pacjenta był jak najkrótszy.

W roku 2011 podjęto decyzję o utworzeniu w Małopolsce dwóch skoncentrowanych dyspozytorni medycznych: w Krakowie i w Tarnowie. Powstał nowoczesny system teleinformatyczny oparty na cyfrowych mapach, GPS, elektronicznym obiegu dokumentacji oraz łączności, który pozwolił na bardzo szybkie i sprawne dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego. Przez niemal 10 lat krakowskie centrum dyspozytorskie działało przy Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. 1 stycznia 2021 roku stało się częścią Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe każdego roku notuje około 170 tys. wyjazdów.

V-fot-1-1024x683.jpg