Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organem założycielskim Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jest Województwo Małopolskie.

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO:

Dyrektor naczelny

dr n. med. Małgorzata Popławska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Specjalista z zakresu medycyny ratunkowej

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

mgr inż. Grzegorz Janawa

 

Rada Społeczna

Organem doradczym dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jest Rada

Społeczna, która jest również organem inicjującym i opiniodawczym Województwa

Małopolskiego.

Rada Społeczna powoływana jest i odwoływana przez Sejmik Województwa

Małopolskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

Skład Rady Społecznej:

Przewodniczący Rady: 

Antoni Koszyk – Przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego

Viceprzewodniczący Rady: 

Stanisław Bisztyga – Przedstawiciel Sejmiku

Sekretarz:

Anna Gil – Przedstawiciel Sejmiku

Członkowie:

Piotr Polanek – Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

Wiesław Grochal – Przedstawiciel Sejmiku

Sławomir Rosiek – Przedstawiciel Sejmiku

Jarosław Raźny – Przedstawiciel Sejmiku

Jacek Tętnowski – Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

Adam Pilszak – Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

Dyrektor KPR

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Zespoły Wyjazdowe

Dział Farmacji Szpitalnej

Szkoła Ratownictwa Medycznego

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Gospodarki Zasobami

Dział Zaopatrzenia i Logistyki

Dział Transportu

Dział Informatyki i Łączności

Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Dział Służby Pracowniczej

Dział Monitorowania Jakości

Dział Komercyjnych Usług Medycznych

Sekretariat

Radca Prawny

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i obronnych

Inspektor BHP i P. POŻ.

Rzecznik Prasowy

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

struktura-1.jpg