Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Efektywność energetyczna

Realizacja zapisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności  energetycznej 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jako jednostka sektora publicznego zobligowana Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności  energetycznej  wykonała  w 2011r. zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej, określone w Rozdziale nr 3 art.10 ust.2 pkt.3) w/w ustawy, polegające na wymianie wyeksploatowanego , sodowego oświetlenia  ulicznego terenu posesji przy ul. Łazarza 14, na nowe ze źródłem światła LED jak poniżej.

latarnia-1.jpg

Teren posesji oświetlało do tej pory  20 lamp sodowych o mocy 250W każda . Pochłaniało to przez rok  około 21 600 kWh.

Obecne oświetlenie energooszczędne LED ze względu na  wysoką wydajność światła zostało zmniejszone do ilości 12 lamp ulicznych .Każda lampa  pobiera  115W . Oświetlenie terenu    przez  12 miesięcy   to zużycie tylko  6 000 kWh.

latarnia_osw-1.jpg

 sierpień 2011 r.

Należy również wspomnieć, że w latach  2008-2010 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe zrealizowało  zadanie określone w art.10 ust.2 pkt.4) w/w ustawy poprzez wykonanie  przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  budynku przy ul. Łazarza 14, obejmującego wymianę instalacji centralnego ogrzewania  i centralnej ciepłej wody użytkowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian i stropodachu. Modernizując instalację c.c.w.u.  zastosowaliśmy system solarny  do podgrzewania zimnej wody ze zbiornikiem ciepłej wody. Inwestycja ta spowodowała zmniejszenie zapotrzebowania na energię .