Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Posty ikona

Modernizacja stacji w Krzeszowicach

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

bierze udział w realizacji Projektu, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej –inwestycje regionalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, dla budynku zlokalizowanego w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6.

Celem realizacji projektu, zwiększenie efektywności energetycznej, redukcja emisji CO2 i  pyłów PM10 i PM2,5, mających wpływ na stan jakości powietrza w województwie oraz osiągnięcie założonych w projekcie wskaźników.

Zakres prac obejmuje:

1. Docieplenie stropu pod dachem wełną mineralną.

2. Wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

3. Modernizację systemu grzewczego.

Kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na: wymianie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Zastosowanie zaworów termostatycznych, regulacyjnych zaworów podpionowych i automatycznych odpowietrzników na pionach. Wymiana źródła ciepła na absorpcyjną gazową pompą ciepła. Zainstalowanie licznika ciepła.

4. Modernizację systemu przygotowania ciepłej wody.

Wymiana źródła ciepła na absorpcyjną gazową pompą ciepła. Zainstalowanie systemu solarnego  składającego się z dwóch płaskich kolektorów słonecznych i nowego zasobnika c.w.u. Opomiarowanie systemu solarnego. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej. Opomiarowanie instalacji ciepłej wody.

5. Modernizację systemu oświetlenia wbudowanego.

Wymianę źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED wraz z nowoczesnymi oprawami. Montaż czujników ruchu. Wymiana instalacji elektrycznej – doprowadzenie do stanu, który umożliwia przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ( w celu umożliwiania funkcjonowania czujników ruchu, sterowania oświetleniem, rozprowadzenie oświetlenia).

6. Montaż instalacji klimatyzacji typu split dla potrzeb części pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku.

Planowane efekty

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i energię elektryczną. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, emisji pyłów PM10 i PM2,5. Oszczędność energii końcowej 55,29%

Wartość projektu 258 474,79zł

Wkład Funduszy Europejskich 211 590,24zł

slajd2.jpg