header

INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organem założycielskim Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jest Województwo Małopolskie.

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO:

Dyrektor naczelny

Dr n. med. Małgorzata Popławska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Specjalista z zakresu medycyny ratunkowej

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

Inż. Marek Maślerz

 

Rada Społeczna

Organem doradczym dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego jest Rada

Społeczna, która jest również organem inicjującym i opiniodawczym Województwa

Małopolskiego.

Rada Społeczna powoływana jest i odwoływana przez Sejmik Województwa

Małopolskiego.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

Skład Rady Społecznej:

Przewodniczący Rady: 

Antoni Koszyk – Przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego

Członkowie:

Piotr Polanek – Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego

Wiesław Grochal – Przedstawiciel Sejmiku

Stanisław Bisztyga – Przedstawiciel Sejmiku

Anna Gil-Borowiecka – Przedstawiciel Sejmiku

Sławomir Rosiek – Przedstawiciel Sejmiku

Jarosław Raźny – Przedstawiciel Sejmiku

Jacek Tętnowski – Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej

Adam Pilszak – Przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

Dyrektor KPR

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Zespoły Wyjazdowe

Poradnie

Dział Farmacji Szpitalnej

Szkoła Ratownictwa Medycznego

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Gospodarki Zasobami

Dział Zaopatrzenia i Logistyki

Dział Transportu

Dział Informatyki i Łączności

Dział Organizacji, Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Dział Służby Pracowniczej

Dział Monitorowania Jakości

Dział Komercyjnych Usług Medycznych

Sekretariat

Radca Prawny

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i obronnych

Inspektor BHP i P. POŻ.

Rzecznik Prasowy

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

Struktura 1

 

Zmień rozmiar czcionki
Włącz wersję kontrastową